ASP tjenester

ASP (Application Service Provider) gir bedriften din, større fleksibilitet, stordriftsfordeler og lavere totalkostnad.

ASP-løsninger innebærer at programvare, dokumenter og e-post ligger utenfor bedriftens bygning. Alle operasjoner foregår på våre maskiner og data sendes kryptert over nettet og vises på din datamaskin – koblet til servere hos oss.

Stort sett alle maskiner kan kobles til våre servere, noe som gjør ASP veldig fleksibelt. Oppkobling mot våre servere kan like gjerne gjøres hjemmefra som på kontoret. Oppkoblingen krever minimalt av lokal maskinvare da all prosessering skjer på våre servere.