Serviceavtale

De aller fleste små og mellomstore bedrifter har ikke egen IT-avdeling og
ønsker heller ikke å sitte med ansvaret for trygg drift av bedriftens nettverk. 
For å hjelpe kundene med å ivareta sine systemer og data, tilbyr vi derfor en serviceavtale.
Via en slik avtale, vil kunden få oversikt over tilstanden i systemet på en grei og lettfattelig måte.
En slik avtale gir i tillegg til teknisk analyse, også lavere kostnader og mulighet for prioritert feilretting.